Pogoń za osiągnięciami a motywacja wewnętrzna pracowników w środowisku korporacyjnym Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

22 lutego 2023 0 Przez administrator


Wstęp………. 2

Rozdział I
Motywacja i osiągnięcia jako czynnik rozwoju człowieka

1.1. Pojęcie i istota motywacji ………4
1.2. Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna w środowisku korporacyjnym……… 7
1.3. Rozwój jako potrzeba człowieka……… 10
1.4. Osiągniecia i ich postrzeganie przez różne pokolenia ………12

Rozdział II
Metodologia badań własnych

2.1. Przedmiot i cel badań ………17
2.2. Problemy i hipotezy badawcze ………20
2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze ………24
2.4. Obszar badań i badana zbiorowość ………25

Rozdział III
Motywacja wewnętrzna jako motywator dla osiągnięć – wyniki i analiza

3.1. Wyniki badań ………28
3.2. Analiza wyników ………39
3.3. Interpretacja wyników ………40
3.4. Podsumowanie badania……… 42

Zakończenie ………43
Bibliografia ………44
Spis tabel, wykresów, rysunków ………46
Załącznik ankieta ………48

Oceń