Pokolenie X i Y w organizacji Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

2 stycznia 2023 0 Przez administrator


Wstęp ……….3

1. Pokolenie X i pokolenie Y w kontekście wyznawanych systemów wartości ……….3
2. Oczekiwania względem pracodawcy i organizacji – perspektywa pokolenia X oraz Y ……….5
3. Pokolenie X i pokolenie Y w organizacji na przykładzie ZF w Polsce………. 7

Zakończenie ……….9
Spis wykresów ……….11
Spis tabel ……….11
Bibliografia ……….12

Oceń