Polityczne podloze powstania państwa Izrael.


Wstęp

Rozdzial III
Polityczne podloze powstania państwa Izrael

3.1.Kulturowe (religia-spoiwo kulturowe, jezyk jidysz i hebrajski ,diaspora)
3.2. Etniczne (mix kulturowy ludnosci zydowskiej z calego swiata)
3.3. Etyczno-moralne po holokauscie (ogólny zarys calosci zagadnienia)


Rozdzial IV
Wojny Izraelsko-Palestynskie w latach 1956-2000

4.1.Konflikty izraelsko-arabskie do konca lat piecdziesiatych
4.2.Konflikty w latach szescdziesiatych
4.3.Konflikty arabsko-izraelskie wlatach siedemdziesiatych
4.4.Intifada


Zakończenie
Bibliografia

(Uwaga praca posiada jedynie dwa rozdzialy III i IV)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>