Polityka państwa w zakresię systemu penitencjarnego w Polsce na przykładzie zakladu karnego w XYZ


Wstęp……….4

Rozdzial I
Podstawowe pojecia z zakresu organizacji i struktury organizacji

1.1 Pojecie organizacji i struktury organizacyjnej………. 7
1.2 Struktura i dzialalnosc zakladów karnych w Polsce………. 11
1.3 Funkcje instytucji penitencjarnej………. 16


Rozdzial II
Jednostki organizacyjne Sluzby Wieziennej

2.1 Centralny Zarzad Sluzby Wieziennej ……….19
2.2 Okregowe inspektoraty Sluzby Wieziennej………. 31
2.3 Centralny Osrodek Szkolenia Sluzby Wieziennej………. 38


Rozdzial III
Praca w Sluzbie Wieziennej

3.1 Umundurowanie i dystynkcje wiezienników ……….43
3.2 Zakres kompetencji personelu wieziennego………. 46
3.3 Etyka zawodowa kadry penitencjarnej………. 50
3.4 Stanowisko wychowawcy penitencjarnego i akty prawne normalizujace jego dzialalnosc….. 56


Rozdzial IV
Specyfika pracy personelu penitencjarnego

4.1 Relacje funkcjonariusz – skazany………. 61
4.2 Wiezienie jako źródłostresu zawodowego………. 64
4.3 Wypalenie zawodowe funkcjonariuszy………. 71


Rozdzial V
Zaklad Karny w Lupkowie

5.1 Powstanie i ogólna charakterystyka………. 73
5.2 Specyfika Zakladu karnego typu pólotwartego………. 74
5.3 Cele i podstawowe zadania jednostki………. 75
5.4 Zycie codzienne skazanych 76


Zakończenie………. 78
Bibliografia………. 81

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>