Polityka transportowa Unii Europejskiej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

18 maja 2020 0 Przez administrator

Wstęp……….. 3

Rozdział I
Transport jako czynnik integracji europejskiej

1. Rola infrastruktury transportu w rozwoju gospodarki……….. 6
2. Transport w teoriach ekonomicznych……….. 12
3. Transport jako czynnik integracji europejskiej……….. 20

Rozdział II
Polityka transportowa Unii Europejskiej

1. Istota polityki transportowej……….. 23
2. Elementy i cele polityki transportowej Unii Europejskiej……….. 29
3. Główne środki transportu……….. 32
4. Perspektywy polityki transportowej w UE……….. 39

Rozdział III
Polityka transportowa Unii Europejskiej na poziomie kraju członkowskiego (Polski)

1. Ogólne założenia dla Polski……….. 45
2. Polityka transportowa Polski po wejściu do Unii Europejskiej……….. 46
3. Fundusze europejskie jako źródło finansowania polskich inwestycji w transporcie……….. 51
4. Problemy prawne wdrażania i funkcjonowania polityki transportowej Unii Europejskiej w Polsce……….. 54

Zakończenie……….. 57
Bibliografia……….. 59
Spis wykresów……….. 62

Oceń