Polityka UE w zakresie zarządzania odpadami z tworzyw sztucznych Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

23 listopada 2021 0 Przez administrator


Wstęp………..3

Rozdział I

Wyzwania gospodarki o obiegu zamkniętym w wymiarze zarządzania i ekonomii środowiska

1.1. Circular economy, czyli gospodarka o obiegu zamkniętym……….. 6

1.2. GOZ z perspektywy biznesu i ekonomii ………..11
1.3. Zasady GOZ na każdym etapie życia produktu ………..15
1.4. Przekształcanie odpadów plastikowych w zasoby ………..19

Rozdział II
Zarządzanie odpadami sztucznymi

2.1. Zarys historyczny ………..23
2.2. Rodzaje tworzyw w odpadach i typy recyklingu……….. 26
2.3. Znaczący wpływ odpadów na środowisko ………..30
2.4. Recykling tworzyw sztucznych ………..33
2.5. Odpady w środowisku morskim……….. 35

Rozdział III
Strategia i działania państw członkowskich w ramach wspólnoty

3.1. Nowe cele recyklingu w UE w ramach współpracy państw członkowskich, do roku 2030 ………..40
3.2. Jakość recyklingu i nowe poziomy jego odzysku……….. 41
3.3. Aktywność PlasticsEurope w Polsce ………..45
3.4. Szanse i zagrożenia, analiza SWOT dla Polski……….. 47
3.5. Gospodarki o obiegu zamkniętym jako wielka szansa dla biznesu i społeczeństwa europejskiego……….. 51

Zakończenie ………..54
Bibliografia ………..56
Spis tabel……….. 60
Spis rysunków……….. 61

Oceń