Polityka wewnetrzna Federacji Rosyjskiej za prezydentury Wladimira Putina.


Wstęp………2

Rozdzial 1.
Charakterystyka Federacji Rosyjskiej

1.1 Uwarunkowania geograficzne i klimatyczne………4
1.2 Ludnosc i jezyk………6
1.3 Ustrój polityczny i podzial administracyjny……….11


Rozdzial 2
Ogólne informacje o Putinie

2.1. Dziecinstwo i lata mlodziencze………18
2.2. Kariera w KGB………19
2.3. Etap petersburski………21
2.4. Etap moskiewski………23


Rozdzial 3
Polityka gospodarcza za kadencji Putina

3.1. Sytuacja makroekonomiczna Federacji Rosyjskiej………31
3.2. Sektory gospodarki………39
3.3. Czynniki rosyjskiego wzrostu………46
3.4. Ograniczenia i hamulce wzrostu gospodarczego w Rosji………50
3.4.1. Niedostatek inwestycyjny……… 50
3.4.2. Polityka Kremla a spowolnienie wzrostu gospodarczego………53
3.4.3. Tendencje spoleczno – gospodarcze hamujace wzrost………57


Zakończenie i wnioski………59
Bibliografia

Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>