Polska gospodarka na tle Unii Europejskiej.

25 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp…………4

Rozdział I.
Podstawowe wskazniki gospodarcze.

1.1. Pojęcie wskazników gospodarczych…………5
1.2. Wielkosc wskazników gospodarczych w Polsce…………10


Rozdział II.
Charakterystyka gospodarki Polski.

2.1. Wielkosc produkcji …………15
2.2. Bilans budżetu państwa i obroty z zagranica…………16
2.3. Stan bezrobocia…………20
2.4. Poziom inflacji…………37


Rozdział III.
Sytuacja gospodarcza Polski na tle Unii Europejskiej.

3.1. Wzrost konkurencyjnosci gospodarki…………43
3.2. Funkcjonowanie systemu finansowego…………45
3.3. Sytuacja rynku energetycznego…………50
3.4. Analiza zmian w handlu…………52


Zakończenie…………56
Bibliografia…………57
Spis rysunków…………60
Spis wykresów…………60
Spis tabel…………60