Polska w misjach pokojowych na terenie bylej Jugoslawii. 4.3/5 (23)

25 października 2015 0 Przez administratorWstęp………. 3

Rozdział I.
Rozpad Jugoslawii

1.1. Rys historyczny Jugoslawii od powstania SHS do zakonczenia II wojny swiatowej………. 5
1.2. Przyczyny konfliktu z 1991 roku………. 13
1.3. Rozpad państwa………. 18

Rozdział II.
Misje pokojowe w ramach ONZ

2.1. Działalność Organizacji Narodów Zjednoczonych, czlonkostwo Polski………. 22
2.2. Misje pokojowe ONZ na terenie bylej Jugoslawii z udzialem Polski
2.2.1. UNPROFOR ………. 30
2.2.2. UNCRO………. 32
2.2.3. UNPREDEP………. 34
2.2.4. UNMIBH………. 36
2.2.5. UNTAES………. 38
2.2.6. UNMOP………. 40
2.2.7. UNPSG………. 42
2.2.8. UNMIK………. 44

Rozdział III.
Misje pokojowe w ramach NATO

3.1. Charakterystyka organizacji oraz przynaleznosc Polski do NATO………. 46
3.2. Misje pokojowe organizacji na terenie bylej Jugoslawii, w których udzial bralo Wojsko Polskie
3.2.1. IFOR………. 51
3.2.2. SFOR………. 53
3.2.3. KFOR………. 55

Zakończenie………. 57
Bibliografia………. 59


Oceń