Polska w misjach pokojowych na terenie bylej Jugoslawii.Wstęp………. 3

Rozdzial I.
Rozpad Jugoslawii

1.1. Rys historyczny Jugoslawii od powstania SHS do zakonczenia II wojny swiatowej………. 5
1.2. Przyczyny konfliktu z 1991 roku………. 13
1.3. Rozpad państwa………. 18

Rozdzial II.
Misje pokojowe w ramach ONZ

2.1. Działalność Organizacji Narodów Zjednoczonych, czlonkostwo Polski………. 22
2.2. Misje pokojowe ONZ na terenie bylej Jugoslawii z udzialem Polski
2.2.1. UNPROFOR ………. 30
2.2.2. UNCRO………. 32
2.2.3. UNPREDEP………. 34
2.2.4. UNMIBH………. 36
2.2.5. UNTAES………. 38
2.2.6. UNMOP………. 40
2.2.7. UNPSG………. 42
2.2.8. UNMIK………. 44

Rozdzial III.
Misje pokojowe w ramach NATO

3.1. Charakterystyka organizacji oraz przynaleznosc Polski do NATO………. 46
3.2. Misje pokojowe organizacji na terenie bylej Jugoslawii, w których udzial bralo Wojsko Polskie
3.2.1. IFOR………. 51
3.2.2. SFOR………. 53
3.2.3. KFOR………. 55

Zakończenie………. 57
Bibliografia………. 59


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>