Polski rynek usług pocztowych w aspekcie czlonkostwa Polski w Unii Europejskiej


Rozdzial I.
Rozwój usług pocztowych w ujęciu historycznym………….3

1. Geneza powstania poczty
2. Charakterystyka zmian po roku 1990


Rozdzial II.
Charakterystyka usług oferowanych nabywcom………….10

1. Uslugi o charakterze powszechnym
2. Uslugi o charakterze umownym


Rozdzial III.
Konkurencyjnosc Poczty Polskiej w stosunku do innych podmiotów gospodarczych dzialajacych w sektorze usług pocztowych………….19

1. Sytuacja Poczty Polskiej na rynku
2. Instrumenty konkurencji
3. Analiza SWOT dla wybranych usług
4. Rola marki w walce o dominujaca pozycje w sektorze pocztowym


Rozdzial IV.
Kierunki zmian………….34

1. Doskonalenie usług swiadczonych przez Poczte Polska jako proces dostosowawczy do zmian rynku pocztowego
2. Direct Mail – czynnik zwiekszajacy atrakcyjnosc oferty uslugowej Poczty Polskiej
3. Rozwój usług finansowych


Zakończenie………….46
Wykaz tabel i rysunków
Bibliografia

Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Google:  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>