Polskie migracje zagraniczne w ramach swobodnego przeplywu osób.Wstęp……… 3

Rozdzial I
Prawo swobody przemieszczania się wedlug prawnych regulacji miedzynarodowych.

1.1. Podstawowe pojecia i formy migracji miedzynarodowych……… 5
1.2. Swoboda przemieszczania się osób w regulacjach miedzynarodowych……… 11
1.2.1. Powszechna deklaracja prawa czlowieka……… 12
1.2.2. Europejska konwencja o ochronie praw czlowieka i podstawowych wolnosci……….14
1.2.3. Miedzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych……… 15


Rozdzial II
Przeplyw osób w Unii Europejskiej.

2.1. Uregulowania dotyczace swobody przeplywu osób……… 18
2.2. Zakres podmiotowy swobody przeplywu osób……… 20
2.3. Ograniczenia w zakresię swobody przeplywu osób……… 23
2.3.1. Zatrudnienie w administracji publicznej……… 24
2.3.2. Wzgledy porzadku publicznego, bezpieczenstwa publicznego i zdrowia publicznego……… 25


Rozdzial III
Zjawisko emigracji po wstapieniu Polski do Unii Europejskiej.

3.1. Etapy otwierania rynków pracy przez państwa czlonkowskie……… 30
3.2. Swoboda przeplywu osób w prawie polskim……… 31
3.3. Wspólczesna mobilnosc Polaków……… 36
3.4. Skutki migracji zagranicznych……… 45
3.5. Rynek pracy po 1 maja 2011r……… 51


Zakończenie……… 54
Bibliografia……… 55
Spis tabel i rysunków……… 59


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>