Polskie systemy ratownicze

24 kwietnia 2022 0 Przez administrator


Wstęp……….2

Rozdział I
Krajowy system ratowniczy w Polsce

1.1. Funkcjonowanie systemu ratowniczego w Polsce………. 4
1.2. Ratownictwo w literaturze przedmiotu ……….6
1.3. Podział ratownictwa ……….9
1.4. Unormowania prawne Polskiego Systemu Ratownictwa………. 18

Rozdział II
Charakterystyka służb ratownictwa w Polsce

2.1. Państwowe Ratownictwo Medyczne ……….33
2.2. Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy………. 37
2.3. Państwowa Straż Pożarna ……….42
2.4. Ratownictwo górskie………. 45
2.5. Ratownictwo górnicze………. 47
2.6. Ratownictwo morskie ……….48
2.7. Ratownictwo wodne ……….51

Rozdział III
Bezpieczeństwo narodowe i cywilne

3.1. System bezpieczeństwa narodowego w Rzeczpospolitej Polskiej………. 60
3.2. System ochrony ludności w Polsce………. 61
3.3. Rola wojska w systemie ratowniczym………. 67

Rozdział IV
Współpraca służb ratowniczych w zarządzaniu kryzysowym

4.1. Centrum Powiadamiania Ratunkowego……….70
4.2. Komputerowe Systemy Wspomagania Decyzji………. 72
4.3. Wykorzystanie systemów informatycznych w działalności służb ratowniczych………. 73
4.3.1 Rozwój systemów informatycznych w ratownictwie ……….74
4.3.2 Przyjmowanie zgłoszenia ……….76
4.3.3 Podejmowanie decyzji………. 77
4.3.4 Wsparcie działań ratowniczych ……….79
4.3.5 Symulacja działań ……….80
4.3.6 Zakończenie działań ……….81
4.4. Charakterystyka Systemu Wspomagania Decyzji ……….81

Zakończenie ……….87
Spis rysunków ……….89
Spis tabel………. 90
Literatura………. 91

Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto