Polsko – Niemiecka Wspólpraca Mlodziezy jako symbol nowych relacji w stosunkach polsko-niemieckich


Wstęp……..3

Rozdzial I
Polska – Niemcy – wrogowie czy partnerzy? Analiza dwustronnych stosunków politycznych po 1989 roku……..7

1. Lata 1989 oraz 1990 – budowa podstaw polsko-niemieckiej wspólnoty interesów
2. Konstytucja dobrosasiedzkich stosunków, czyli Traktat o dobrym sasiedztwie i przyjaznej współpracy z 17 czerwca 1991 roku
3. Niemcy jako adwokat Polski w Brukseli
4. Okres zaniechania po 2004


Rozdzial II
Polsko-Niemiecka Wspólpraca Mlodziezy (PNWM) – powstanie, podstawy prawne, struktura, finansowanie……..26

1. Powstanie PNWM
2. Podstawy prawne PNWM
3. Struktura PNWM
4. Finansowanie PNWM


Rozdzial III
Praktyczny wymiar działalności Polsko-Niemieckiej Wspólpracy Mlodziezy (PNWM)……..43

1. Zasady pracy PNWM
2. Przebieg procesu od pojawienia się inicjatywy do ostatecznego rozliczenia projektu
3. Programy i przedsiewziecia dofinansowywane przez PNWM


Zakończenie……..66
Bibliografia……..69

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>