Pomoc rozwojowa Unii Europejskiej dla państw Afryki Subsaharyjskiej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 listopada 2019 Off Przez administrator


Wstęp

Rozdział I
Międzynarodowa współpraca na rzecz rozwoju zagadnienia wstępne

1.1. Pojęcie pomocy rozwojowej…………13
1.2. Historia współpracy rozwojowej…………16
1.3. Formy pomocy rozwojowej…………21
1.4. Współczesna architektura międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju.23
1.5. Efektywność Oficjalnej Pomocy Rozwojowej…………28


Rozdział II
Pomoc rozwojowa Unii Europejskiej

2.1. Unia Europejska jako dawca oficjalnej pomocy rozwojowej…………31
2.2. Źródła finansowania rozwoju przez Unię Europejską…………40
2.2.1. Finansowanie budżetowe…………40
2.2.2. Finansowanie pozabudżetowe…………46
2.2.2.1. Europejski Fundusz Rozwoju…………47
2.2.2.2. Europejski Bank Inwestycyjny …………51


Rozdział III
Współpraca rozwojowa unii europejskiej z państwami Afryki Subsaharyjskiej

3.1. Podstawy prawne współpracy Unii Europejskiej z państwami Afryki Subsaha-ryjskiej…………56
3.2. Pomoc rozwojowa Unii Europejskiej dla państw Afryki Subsaharyj-skiej…………65


Rozdział IV
Wybrane projekty rozwojowe unii europejskiej w regionie Afryki Subsaharyjskiej

4.1. Fundusz Powierniczy Unii Europejskiej na rzecz infrastruktury w Afry-ce…………72
4.2. Woda pitna i infrastruktura sanitarna w gminie wiejskiej Coubalan (Sene-gal)…………75
4.3. Wsparcie programu na rzecz skutecznego systemu zabezpieczającego w Etio-pii…………78
4.4. Partnerstwo europejskie na rzecz wzmocnienia skuteczności szczepień (Nige-ria)…………80


Zakończenie
Bibliografia

Oceń