Pomoc spoleczna dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi na przykładzie Srodowiskowego Domu Samopomocy w Glownie


Wstęp

Rozdzial I.
Pomoc spoleczna dla osób niepełnosprawnych

1.Definicja pomocy społecznej
2.Historyczne ujecie pomocy społecznej
3.Ewolucja pogladów na temat osoby niepelnosprawnej
4.Instytucje pomocy społecznej
5.Prawno- instytucjonalne formy pomocy osobom niepelnosprawnym w Polsce


Rozdzial II.
Metodologia badan wlasnych

1.Przedmiot i cel badan
2.Metody, techniki i narzedzia badawcze
3.Charakterystyka srodowiska badawczego


Rozdzial III.
Srodowiskowy Dom Samopomocy w Glownie

1.Podstawy prawne funkcjonowania SDS w Glownie
2.Struktura organizacyjna Domu
3.Baza techniczno- materialna
4.Podopieczni SDS w Glownie
5.Zadania Srodowiskowego Domu Samopomocy w Glownie
6.Aktywizacja podopiecznych Domu


Zakończenie
Bibliografia
Pozycje ksiazkowe
Artykuly z czasopism
Artykuly prawne i dokumenty
Inne źródła
Spis tabel
Spis fotografii

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>