Pomoc Unii Europejskiej dla polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 listopada 2019 Off Przez administrator


Wstęp…………4

Rozdział I
Rolnictwo w Polsce

1.1 Wsparcie unijne dla rolnictwa……….. 6
1.1.1 Podstawy prawne wsparcia rolnictwa w Unii Europejskiej……….. 6
1.1.2 Wsparcie UE dla rolnictwa w Polsce przed 2007 roku……….. 8
1.2 Analiza sytuacji rolnictwa polskiego ………..9
1.2.1 Struktura rolnictwa polskiego……….. 9
1.2.2 Szanse rolnictwa polskiego w związku z integracją……….. 11
1.2.3. Zagrożenia dla rolnictwa polskiego……….. 12
1.3 Prawne aspekty rolnictwa ………..14
1.3.1 Ustawodawstwo dotyczące rolnictwa ………..14
1.3.2 KRUS i prawa emerytalne rolników ………..15
1.3.3 Wsparcie krajowe dla rolników i ich rodzin ………..17


Rozdział II
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2007-2013r.)

2.1. Czym jest PROW……….. 19
2.1.1. Założenia PROW ………..19
2.1.2. Podstawy prawne dla PROW ………..21
2.2. Instytucje wspomagające działanie PROW……….. 22
2.2.1 Ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi ………..22
2.2.2. Agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa 23
2.2.3. Inne organizacje rządowe i pozarządowe ………..24
2.3. Osie działania PROW ………..25
2.3.1. Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego……….. 26
2.3.2. Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich ………..28
2.3.3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej……….. 30
2.3.4. Leader……….. 33
2.4. Finansowanie PROW ………..35


Rozdział III
Pomoc dla rolnictwa w ramach PROW

3.1 Adresaci programu ………..38
3.1.1. Warunki niezbędne dla przystąpienia do programu ………..38
3.1.2. Elementy dyskwalifikujące ………..39
3.2. Wnioskowanie o udzielenie pomocy……….. 41
3.2.1. Dokumentacja ………..41
3.2.2. Procedura weryfikacji kandydatów ………..45
3.2.3. Zasady wykorzystania otrzymanych środków ………..46
3.3. Cele pomocy ………..49
3.3.1. Pomoc materialna ………..49
3.3.2. Pomoc niematerialna……….. 49
3.4. Ocena programu ………..50
3.4.1. Ocena podjętych działań ………..50
3.4.2. Perspektywy programu……….. 51
3.4.3. Zagrożenia dla programu ………..53


Zakończenie……….. 55
Bibliografia……….. 57
Spis tabel, wykresów i rysunków ………..60
Metryczka……….. 61

Oceń