Porównanie fizykoterapii i kinezyterapii w reumatoidalnym zapaleniu stawów – co jest bardziej pomocne w odczuciu pacjentów Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 lutego 2020 Off Przez administrator


Wstęp……….4

Rozdział I
Charakterystyka reumatoidalnego zapalenia stawów

1.1.Epidemiologia i patofizjologia ……….5
1.2.Etiologia RZS i czynniki ryzyka………. 6
1.3.Rozpoznanie i kryteria diagnostyczne………. 7
1.4.Objawy i przebieg choroby………. 9

Rozdział II
Postępowanie fizjoterapeutyczne

2.1.Kinezyterapia………. 13
2.2.Fizykoterapia………. 15


Rozdział III
Inne metody leczenia

3.1.Farmakoterapia………. 29
3.2.Leczenie chirurgiczne ……….30

Rozdział IV
Problemy psychologiczne pacjentów z RZS………. 32

Rozdział V
Metodologiczne podstawy pracy

5.1.Cel pracy ……….33
5.2.Hipotezy badawcze ……….33
5.3.Narzędzia badawcze………. 33
5.4.Teren badań ……….33

Rozdział VI
Charakterystyka pacjentów………. 34

Rozdział VII
Materiał własny ……….41

Rozdział VIII
Dyskusja ……….59

Wnioski ……….62
Spis fotografii, rycin i tabel ……….63
Bibliografia………. 65
Aneks ……….68

Oceń