Porównanie podstawowej umiejetnosci samoobrony studentów realizujacych ten sam program. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy


Wstęp……..3

Czesc teoretyczna
1. Geneza sztuk walki ……..4
2. Zagrozenie obywateli w Polsce…….. 6
3. Ustalenia terminologiczne…….. 10

Czesc empiryczna

1. Metodologia badan wlasnych…….. 12
1.1.Zalozenia…….. 12
1.2. Cel badan ……..12
1.3. Hipotezy ……..13
2. Metody badawcze
2.1.Metoda oceny podstawowej umiejetnosci samoobrony…….. 14
2.2. Metoda oceny wysilku fizycznego podczas realizacji testu podstawowej umiejetnosci samoobrony ……..16
2.3. Metoda komparatystyczna (porównanie wyników grup)…….. 16
2.4.Metoda analizy statystycznej…….. 16
3. Material badawczy…….. 18

4. Wyniki ……..19
4.1. Porównanie oceny podstawowej umiejetnosci samoobrony obu grup…….. 19
4.2. Porównanie wyników kobiet ……..24
4.3. Porównanie wyników mezczyzn ……..25
4.4. Charakterystyka wysilku fizycznego podczas realizacji testu…….. 27
5. Dyskusja ……..29
6. Wnioski ……..33

Streszczenie…….. 34
Literatura…….. 35
Zalaczniki…….. 36


Oceń