Porównanie składników wynagrodzeń wynikajacych z kodeksu pracy a składników wynagrodzeń ujetych w ponad zakladowym ukladzie zbiorowym pracy 4.38/5 (61)


Wstęp

Rozdzial I.
Podstawowe zagadnienia dotyczace wynagrodzenia za prace i jego składników

1.Wynagrodzenia-istota
2.Systemy wynagrodzeń pracowników
3.Formy wynagrodzeń pracowników
4.Funkcje wynagrodzeń pracowników
5.Obligatoryjne i fakultatywne swiadczenia pieniężne wynikajace ze stosunku pracy


Rozdzial II.
Przedstawienie składników wynagrodzeń w puzp w odniesieniu do kodeksu pracy

2.1 Skladniki wynagrodzeń wynikajace z kodeksu pracy
2.2 Skladniki wynagrodzeń wynikajace z puzp
2.3 Wynagrodzenie pracowników wedlug kodeksu pracy a puzp


Rozdzial III.
Korzysci dla pracowników i pracodawcy

3.1 Korzysci dla pracodawców wynikajace z kodeksu pracy i z puzp
3.2 Korzysci dla pracowników wynikajace z kodeksu pracy i z puzp


Podsumowanie i wnioski koncowe
Bibliografia
Wykaz rysunków, tabel i schematów
Zalaczniki


Oceń