Postawy klas dzieci 1-3 wobec niepełnosprawnych rówiesników w klasach integracyjnych

Wstęp………..4

Rozdzial I
Wokól pojecia niepelnosprawnosci

1.1. Pojecie niepowodzen szkolnych ………..5
1.2. Rodzaje niepelnosci ………..8
1.2.1.Niepelnosprawnosc fizyczna………..11
1.2.2.Niepelnosprawnosc umyslowa ………..12
1.3. Sposoby pomocy uczniom niepelnosprawnym……….. 16
1.4. Podsumowanie ………..24


Rozdzial II
Srodowisko wychowawcze jako podstawa rozwoju dziecka

2.1. Pojecie i typologia srodowiska wychowawczego ………..25
2.2. Rodzina i szkola oraz ich funkcje w procesię wychowania dziecka ………..33
2.3. Podsumowanie ……….. 37


Rozdzial III
Zagadnienia metodologiczne badan wlasnych

3.1. Problem pracy, pytania i hipotezy badawcze……….. 39
3.2. Procedura badan ………..40
3.2.1. Osoby badane ………..40
3.2.2. Metoda badan ………..42
3.3. Wyniki i wyplywajace z nich wnioski ………..43


Podsumowanie ………..65
Bibliografia ………..69
Aneks ………..72Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>