Postawy rodzicielskie a osiagniecia szkolne dzieci wsrodowisku miejskim.

 


Wstęp…………4

Rozdzial I.
Postawy rodzicielskie w literaturze przedmiotu.

1.1. Pojecie i funkcje rodziny…………6
1.2. Rola i istota rodziny w wychowaniu…………11
1.3. Prawidlowe i nieprawidlowe postawy rodzicielskie…………16
1.4. Wpływ postaw rodzicielskich na rozwój dziecka…………21


Rozdzial II.
Osiagniecia szkolne i ich uwarunkowania.

2.1. Rolasrodowiska w rozwoju dziecka…………26
2.2. Srodowisko wychowawcze rodziny miejskiej…………31
2.3. Osiagniecia szkolne a rozwijanie zainteresowan dziecka…………36
2.4. Funkcjonowanie rodziny w zmieniajacych się warunkach spolecznych…………40


Rozdzial III.
Metodologia badan wlasnych.

3.1. Przedmiot i cel badan…………46
3.2. Problemy badawcze…………47
3.3. Hipotezy badawcze…………48
3.4. Metody i techniki badawcze…………49
3.5. Narzedzia badawcze…………51
3.6. Teren i organizacja badan…………52


Rozdzial IV.
Analiza wyników badan.

4.1. Charakterystyka badanych……………………..53
4.2. Postawy rodzicielskie a osiagniecia badanych dzieci…………….57
4.3. Omówienie wyników analizy badanych dzieci…….61
4.4. Podsumowanie i wnioski…………68


Zakończenie………………….70
Bibliografia…………………………..72
Zalaczniki
Spis tabel…………75
Nr 1. Ankieta dla Nauczycieli………76
Nr 2. Ankieta dla Rodziców………..77
Nr 3. Ankieta dla Dzieci……….78


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>