Postawy rodziców wobec seksualnosci dzieci niepełnosprawnych intelektualnie.


Wstęp ……….3

Rozdzial I
Wprowadzenie do zagadnienia niepełnosprawności intelektualnej

1. Niepelnosprawnosc intelektualna – ustalenia terminologiczne……….. 6
1.1 Definicje niepełnosprawności intelektualnej………. 6
1.2 Klasyfikacje niepełnosprawności intelektualnej………. 13
2. Charakterystyka osób z niepelnosprawnoscia intelektualna ………. 17
2.1 Osoby niepelnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim ……….19
2.2 Osoby niepelnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym ………. 21
2.3 Osoby niepelnosprawne intelektualnie w stopniu znacznym ……….23
2.4 Osoby niepelnosprawne intelektualnie w stopniu glebokim ……….25


Rozdzial II
Charakterystyka zjawiska seksualnosci osób niepełnosprawnych intelektualnie

1. Seksualność osób niepełnosprawnych umyslowo – ujecie rozwojowe………. 32
1.1 Seksualność dziecieca ……….33
1.2 Seksualność mlodziencza………. 36
1.3 Seksualność starcza ……….38
2. Psychopatologiczna perspektywa seksualnosci ……….39
2.1 Opózniony rozwój psychoseksualny ……….40
2.2 Nasilona masturbacja ……….40
2.3 Rozerotyzowanie i rozhamowanie ……….42
2.4 Wykorzystywanie seksualne ……….44
3. Postawy rodziców wobec potrzeb seksualnych osób niepełnosprawnych intelektualnie………. 45
3.1 Model restrykcyjny wychowania seksualnego ……….47
3.2 Model permisywny wychowania seksualnego ………. 48
3.3 Model zlotegosrodka ………. 49


Rozdzial III
Badania wlasne

1. Metodologia badan wlasnych ……….51
1.1 Cel badan, problem badawczy, hipotezy ……….51
1.2 Metody, techniki i narzedzia badawcze ……….53
1.3 Charakterystyka grupy badawczej ……….55
2. Analiza wyników badan wlasnych ……….55
2.1 Potrzeby seksualne osób niepełnosprawnych intelektualnie w opinii ich rodziców ………. 56
2.2 Edukacja seksualna osób dotknietych niepelnosprawnoscia intelektualna ……….64
2.3 Kontrola plodnosci osób niepełnosprawnych intelektualnie: antykoncepcja i sterylizacja………. 69
2.4 Partner zyciowy i rodzina osoby niepelnosprawnej intelektualnie ……….71
2.5 Wykorzystywanie seksualne osób niepełnosprawnych intelektualnie ……….73
3. Weryfikacja tez ……….75


Zakończenie ……….80
Bibliografia………. 81
Spis rysunków, tabel, wykresów………. 83
Zalacznik ……….85


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>