Postawy studentów wobec subkultury szalikowców


Wstęp………… 4

Rozdzial I
Postawy społeczne i ich komponenty

1.1. Pojecie postawy społecznej i jej komponenty………… 6
1.2. Czynniki decydujace o ksztaltowaniu się postaw spolecznych…………9
1.3. Klasyfikacja postaw spolecznych …………13

Rozdzial II
Subkultura i jej cechy charakterystyczne. Szalikowcy-podstawowe komponenty

2.1. Subkultura i jej struktura 16
2.2. Rodzaje subkultur i ich charakterystyka………… 18
2.3. Subkultura szalikowców i jej komponenty …………23
2.4. Typowe zachowania czlonków subkultury szalikowców …………29
2.5. Zwiazki szalikowców z innymi subkulturami………… 34

Rozdzial III
Zalozenia metodologiczne badan wlasnych

3.1. Przedmiot i cel badan …………37
3.2. Problem badawczy …………38
3.3. Hipotezy robocze …………40
3.4. Zmienne i wskazniki………… 41
3.5. Metody, techniki i narzedzia badawcze………… 46
3.6. Teren i organizacja badan …………51
3.7. Charakterystyka badanej populacji………… 53

Rozdzial IV
Analiza badan wlasnych

4.1. Sposób definiowania terminu szalikowiec przez badanych studentów …………56
4.2. Cechy charakteryzujace szalikowców wymieniane przez badanych studentów …………59
4.3. Wartosci, jakimi kieruja się szalikowcy, wskazane przez badanych studentów …………62
4.4. Grupy wchodzace w sklad subkultury szalikowców wymieniane przez badanych studentów …………65
4.5. Zachowania przypisywane szalikowcom przez badanych studentów …………67
4.6. Czynniki determinujace zachowanie się szalikowców w trakcie meczów wskazywane przez badanych studentów …………70
4.7. Miejsca, w których najczesciej dochodzi do bójek z udzialem szalikowców wedlug badanych studentów………… 73
4.8. Wrogowie szalikowców wskazywani przez badanych studentów …………75
4.9. Akcje w jakich uczestnicza grupy szalikowców wedlug badanych studentów …………77
4.10. Emocje jakie wzbudzaja szalikowcy wśród badanych studentów………… 79
4.11. Zespoly pilkarskie jakim kibicuja badani studenci …………80
4.12. Deklaracja przynaleznosci do subkultury szalikowców przez badanych studentów …………83
4.13. Rodzaje zachowan jakie w trakcie meczu przejawiaja badani studenci …………85
4.14. Grupy szalikowców do jakich zaliczaja się badani studenci …………86
4.15. Rodzaje zachowan wymieniane w ramach kibicowania druzynie pilkarskiej przez badanych studentów………… 89
4.16. Zachowania na jakie wpływa obecnosc szalikowców na stadionie zdaniem badanych studentów …………91
4.17. Sposoby przeciwdziałania zadymom na stadionach jakie sa wymieniane przez badanych studentów………… 93
4.18. Poczucie bezpieczenstwa wśród badanych studentów w trakcie przebywania na stadionie………… 96
4.19. Aprobata dla prospołecznej działalności szalikowców wyrazana przez badanych studentów …………97
4.20. Wyrazanie poparcia przez badanych studentów dla aktów wandalizmu przejawianych przez szalikowców na stadionach …………100
4.21. Weryfikacja hipotezy………… 101

Zakończenie………… 103
Bibliografia………… 106
Spis tabel i wykresów …………110
Aneks …………112


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>