Postawy wobec otaczajacego swiata eurosierot i ich wspólkolegów na przykładzie gimnazjum.

Wstęp………… 4

Rozdzial I.
Analiza literatury przedmiotu

1. Wyjasnienie terminologiczne 6
1.1 Postawy……….. 6
1.2 Kształtowanie postaw ……….. 7
1.3 Postawy a osobowosc………… 8
1.4 Postawy a zachowanie………… 9
1.5 Postawy wzgledem otaczajacego swiata ………… 9
2. Eurosieroctwo – wyjasnienie terminologiczne……….. 11
2.1 Skala zjawiska……….. 12
2.2 Charakterystyka migracji……….. 13
2.2.1 Formy opieki ……….. 13
2.2.2 Kontakty wyjezdzajacych rodziców z dziecmi……….. 15
2.3 Przyczyny wyjazdów rodziców……….. 16
3. Kształtowanie się osobowosci społecznej dziecka w srodowisku rodzinnym ……….. 17
3.1 Rodzice jako wzorzec osobowy……….. 18
3.1.1 Wpływ osób znaczacych na postawy jednostki……….. 19
3.1.2 Wpływ wychowania na postawy i wartosci ……….. 20
3.2 Spoleczno – wychowawcze konsekwencje zarobkowych wyjazdów rodziców ……….. 21
3.2.1 Rodzina czasowo niepelna……….. 23
3.2.2 Konsekwencje negatywne ……….. 23
3.2.3 Konsekwencje pozytywne ……….. 24
3.2.4 Konsekwencje wyjazdów matki ……….. 25
3.2.5 Konsekwencje wyjazdów ojca ……….. 25
3.3 Znaczenie wiezi emocjonalnej dziecka z rodzicami……….. 26
4. Sytuacja psychospoleczna dzieci migrantów ……….. 27
4.1 Dziecinstwo bez trosk materialnych ……….. 29
4.2 Dziecinstwo w tesknocie……….. 29
4.2.1 Poczucie odrzucenia ……….. 30
4.2.2 Lek eurosierot ……….. 31
4.3 Dziecinstwo odpowiedzialne, wspierajace……….. 32
4.4 Dziecinstwo niestabilne ……….. 32


Rozdzial II.
Metodologia badan wlasnych

1. Kontekst teoretyczny problematyki badawczej……….. 34
2. Problematyka badan……….. 37
3. Zmienna i wskazniki ……….. 37
4. Metody i techniki badawcze ……….. 38
5. Miejsce i czas badan ……….. 40
6. Charakterystyka badanych grup……….. 42
7. Organizacja i przebieg badan ……….. 43
8. Charakterystyka zgromadzonego materialu……….. 43


Rozdzial III.
Analiza wynków badan

1. Rozmiar eurosieroctwa oszacowany na podstawie badanej grupy dzieci
2. Rodzaje zachowan przejawianych przez eurosieroty………… 49
3. Odczucia i emocje towarzyszace dzieciom migrujacych rodziców……….. 57
4. Sposób nawiazywania kontaktów z rówiesnikami przez dzieci migrujacych rodziców……….. 74
5. Strategie stosowane przez eurosieroty podczas komunikowania się z rówiesnikami i osobami doroslymi……….. 78
6. Możliwościudzielania pomocy przez szkole dzieciom opuszczanym przez rodziców ……….. 80


Rozdzial IV.
Uogólnienia i wnioski z badan

1. Uogólnienia z badan ……….. 82
2. Wnioski dla praktyki pedagogicznej……….. 84


Bibliografia ……….. 86
Spis tabel……….. 89
Spis wykresów ……….. 92
Aneksy ……….. 94


Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>