Postawy wobec zjawiska prostytucji.

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp …………6

Rozdzial I.
Prostytucja.

1.1 Pojecie prostytucji i jej rodzaje …………8
1.2 Prawne regulacje prostytucji …………12
1.3 Etiologia prostytucji …………15
1.3.1 Nurt biologiczno- psychologiczny …………16
1.3.2 Nurt spoleczno- ekonomiczny …………18
1.3.3 Nurt kulturowo- srodowiskowy …………20
1.4 Zwiazek cech psychicznych kobiety z prostytucja …………22
1.5 Srodowisko sprzyjajace prostytucji …………24
1.6 Skutki i zagrozenia wynikajace z uprawiania prostytucji …………27
1.6.1 Konsekwencje prostytucji dla zdrowia psychicznego …………28
1.6.2 Konsekwencje prostytucji dla zdrowia fizycznego …………29
1.6.3 Konsekwencje plynace ze strony srodowiska …………29


Rozdzial II.
Postawy

2.1 Struktura postaw …………31
2.2 Funkcje postaw …………32
2.3 Geneza postaw …………33
2.3.1 Postawa jako rezultat przekonan …………34
2.3.2 Postawa jako rezultat emocji …………34
2.3.3 Postawa jako rezultat zachowania …………35
2.4 Cechy postaw …………35
2.5 Postawy a zachowanie …………37
2.6 Zmiana postaw- dysonans poznawczy oraz perswazja …………42


Rozdzial III.
Zalozenia metodologiczne pracy.

3.1 Cel i przedmiot badan …………45
3.2 Metody, techniki i narzedzia badawcze …………45
3.3 Problemy i hipotezy badawcze …………50


Rozdzial IV.
Analiza badan wlasnych

4.1 Charakterystyka respondentów …………53
4.2 Wiedza na temat zjawiska prostytucji …………58
4.3 Emocje wzgledem prostytucji ………… 69
4.4 Doswiadczenia i opinie wzgledem zjawiska…………75


Podsumowanie …………80
Wnioski …………83
Bibliografia ………… 85
Wykaz tabel i wykresów …………87
Aneks …………88

 

Aby pobrać, wyślij SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 74550

Wpisz otrzymany kod:
Koszt 4 zł netto , 4,92 zł brutto.