Postawy zdrowotne osób bezdomnych na podstawie mieszkańców Schroniska dla Bezdomnych Mezczyzn w XYZWstęp………… 5

Rozdzial 1.
Postawy zdrowotne osób bezdomnych

1.1 Definicje i podzial postaw………… 7
1.2 Komponenty i rodzaje postaw………… 9
1.3 Modyfikacje postaw …………12
1.4 Pojecie zdrowia i klasyfikacje postaw zdrowotnych …………17


Rozdzial 2.
Problem bezdomnosci w świetle literatury przedmiotu

2.1 Definicje bezdomnosci i osoby bezdomnej………… 21
2.2 Typologie bezdomnosci …………27
2.3 Przyczyny i skutki bezdomnosci …………30


Rozdzial 3.
Koncepcja badan wlasnych.

3.1 Przedmiot i cel badan …………34
3.2 Glówny i szczególowe problemy badawcze …………35
3.3 Metoda, technika i narzedzia badawcze …………37
3.4 Teren badan i zasady doboru próby badawczej …………40


Rozdzial 4.
Wyniki badan wlasnych

4.1 Opis przebiegu badan. Charakterystyka próby badawczej.
4.2 Postawy zdrowotne osób bezdomnych wobec zdrowia …………44
4.3 Postawy zdrowotne osób bezdomnych wobec alkoholu i uzaleznienia …………48
4.4 Postawy zdrowotne osób bezdomnych wobec narkotyków, środków odurzajacych i uzaleznienia …………57
4.5 Uwarunkowania postaw zdrowotnych osób bezdomnych. …………59
4.6 Wnioski z badan 66


Zakończenie………… 72
Bibliografia ………… 75
Kwestionariusz ankiety ………… 79
Spis tabel ………… 84
Spis wykresów ………… 85


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>