Postrzeganie problemu narkomanii przez mlodziez szkól srednich.

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp…………. 3

Rozdzial I.
Narkomania w świetle literatury przedmiotu badan

1.1. Analiza podstawowych pojec…………. 6
1.2. Rodzaje i charakterystyka narkotyków …………. 12
1.2.1. Opiaty …………. 13
1.2.2. Barbiturany …………. 16
1.2.3. Amfetamina …………. 18
1.2.4. Konopie indyjskie …………. 20
1.2.5. Substancje halucynogenne ………….22
1.2.6. Kokaina ………….31
1.2.7. Inhalanty – srodki wziewne …………. 34
1.3. Uzaleznienie …………. 36
1.3.1. Euforia narkotyczna …………. 37
1.3.2. Fazy uzywania narkotyków…………. 39

Rozdzial II.
Narkomania jako patologia spoleczna

2.1. Przyczyny siegania po narkotyki …………. 44
2.1.1. Czynniki społeczne ………….44
2.1.2. Czynniki biologiczne ………….48
2.2. Narkotyki a prawo …………. 50
2.3. Zapobieganie narkomanii …………. 51
2.4. Formy pomocy osobom uzaleznionym ………….52

Rozdzial III.
Metodologia badan wlasnych

3.1. Cel i przedmiot badan …………. 59
3.2. Problemy i hipotezy badawcze ………….60
3.3. Teren i organizacja badan ………….62
3.4. Metody, techniki i narzedzia badawcze …………. 63
3.5. Zmienne i ich wskazniki …………. 70

Rozdzial IV.
Narkomania w opinii młodzieży szkól srednich ………….72

4.1. Analiza przeprowadzonych badan…………. 72
4.2. Wnioski koncowe …………. 94

Zakończenie…………. 101
Bibliografia …………. 103
Spis tabel ………….106
Spis wykresów …………. 107
Aneksy ………….108

ďťż

Aby pobrać materiał, wyślij SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 75550

Wpisz otrzymany kod:

Koszt 5 PLN netto (6,15 PLN z VAT)