Postrzeganie roli kobiety we wspólczesnym swiecie Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

20 października 2020 0 Przez administrator


Wstep

Rozdzial 1
Rola spoleczna.

1.1 Kategoria roli spolecznej i jej znaczenie.
1.2 Wzory ról spolecznych.
1.3 Hierarchia ról spolecznych.
1.4 Konflikt ról spolecznych.

Rozdzial 2
Czesc metodologiczna.

2.1 Przedmiot, cel badania i problem badawczy.
2.2 Hipotezy badawcze i wskazniki.
2.3 Metody, techniki, narzedzia.
2.4 Jednostki analizy, dobór próby, organizacja i teren badan.

Rozdzial 3
Analiza badan wyników badan wlasnych.

Zakonczenie.
Bibliografia
Spis tabel.
Spis wykresów.
Zal. Nr 1 Ankieta

 

Oceń