Postrzeganie zawodów przez dzieci w wieku przedszkolnym.


Wstęp

Rozdzial 1.
Rozwój psychofizyczny dzieci w wieku przedszkolnym a postrzeganie zawodów w teorii i literaturze przedmiotu

1.1. Sylwetka i charakterystyka dziecka w wieku przedszkolnym.
1.2. Teorie rozwoju zawodowego w teoriach, Anne Roe, Donalda Supera, Eli Ginzberga.
1.3. Srodowisko rodzinne, przedszkole i otoczenie społeczne jako źródłoinformacji o zawodach.

Rozdzial 2.
Zawody preferowane przez dzieci w wieku przedszkolnym na przykładzie badan wlasnych

2.1 Obszar badan i organizacja badan.
2.2 Opis grup badawczych.
2.3 Charakterystyka procesu badawczego (metody, techniki badan).
2.4 Analiza i interpretacja wyników badan.
2.5 Wnioski z badan.

Podsumowanie
Bibliografia

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>