Potrzeba zajęć muzycznych w przedszkolu


Wstęp

Rozdzial 1.
Podstawowe zalozenia wychowania muzycznego

1.1. Percepcja muzyki a edukacja artystyczna
1.2. Odbiór muzyki przez dzieci w wieku przedszkolnym – na podstawie badan empirycznych.


Rozdzial 2.
Metodologiczne podstawy pracy

2.1.Przedmiot i cel badan
2.2.Problemy i hipotezy badawcze
2.3.Metody, techniki i narzedzia badawcze
2.4.Charakterystyka terenu i przebieg badan
2.5.Analiza wyników badan
2.6.Wnioski z badan


Bibliografia


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>