Powstanie i dzialalnosc fundacji im. Stefana Batorego.


Wstęp………2

Rozdzial I
Fundacje i jej regulacje prawne………3

1.1. Definicje i cechy
fundacji………3
1.2. Rozwój fundacji w Polsce na przestrzeni wieku
XX………7
1.3. Rodzaje
fundacji………9
1.4. Róznice miedzy fundacja a
stowarzyszeniem………11
1.5. Motywy ustanawiania
fundacji………13
1.6. Nadzór nad dzialalnoscia
fundacji………17


Rozdzial II.
Tworzenie fundacji ………21

2.1. Podmioty uprawnione do ustanowienia
fundacji………21
2.2. Akt
fundacyjny………23
2.2.1. Akt fundacyjny jako akt
woli………23
2.2.2. Tresc aktu
fundacyjnego………24
2.2.3. Cel powolania
fundacji………25
2.2.4. Statut
fundacji………30
2.2.5. Wpis do
rejestru………32
2.3. Organy
fundacji………34
2.4. Likwidacja i reorganizacja
fundacji………36


Rozdzial III.
Powstanie i dzialalnosc fundacji im. Stefana Batorego………41

3.1.
Fundator………41
3.2. Cel powolania
Fundacji………42
3.3. Historia powstania Fundacji im. Stefana
Batorego………44
3.4. Statut
fundacji………47
3.5. Organy
Fundacji………50
3.5.1. Zarzad
fundacji………50
3.5.2. Rada
fundacji………52
3.6. Zakres działania od momentu powolania –
realizacja celów………53
3.7. Finansowanie Fundacji
Batorego………65
3.8. Podsumowanie działalności
fundacji………69


Zakończenie………71
Literatura………73

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>