Poziom czestotliwosci wystepowania zachowan agresywnych i prospolecznych uczniów szkoly podstawowej na podstawie opinii nauczycieli Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

20 października 2020 0 Przez administrator

Wstep………..3

Rozdzial 1
Agresja i agresywnosc jako cechy zachowan spolecznych
1.1.Wybrane teorie agresji………..4
1.2.Pojecie agresji i jej rodzaje………..8
1.2.1.Bullying i cyberbullying jako rodzaje agresji rówiesniczej………..12
1.3.Grupa rówiesnicza jako zródlo i obszar manifestowania zachowan agresywnych………..20

Rozdzial 2
Dzialania profilaktyczne na rzecz przeciwdzialania formom agresji i agresywnosci

2.1.Zakres programów wychowawczych szkól w zakresie profilaktyki zachowan agresywnych………..23
2.2.Zakres wspólpracy nauczycieli z rodzicami………..27
2.3.Wyniki badan prowadzonych nad zachowaniami agresywnymi w szkolach gimnazjalnych………..28

Rozdzial 3
Metodologia badan wlasnych

3.1.Cel i przedmiot badan………..31
3.2.Problematyka badawcza………..32
3.3.Hipoteza badawcza………..34
3.4.Zmienne i wskazniki………..36
3.5.Wybrane metody i techniki badan pedagogicznych………..39
3.6.Charakterystyka terenu badan oraz badanej grupy………..43

Rozdzial 4
Prezentacja wyników badan wlasnych

4.1.Charakterystyka badanej grupy respondentów………..46
4.2.Poziom agresji wsród badanej grupy mlodziezy wedlug plci………..47
4.3.Poziom agresji wsród badanej grupy mlodziezy wedlug wieku………..57
4.4.Zachowania prospoleczne………..68
4.5.Okolicznosci przyczyniajace sie do wystepowania zachowan agresywnych posród badanej mlodziezy………..73
4.6.Wnioski………..75

Zakonczenie………..77
Bibliografia………..80
Aneksy………..84

Oceń