Poziom osiągnięć szkolnych uczniów III klasy szkoły podstawowej z zakresu edukacji polonistycznej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 listopada 2019 Off Przez administrator

Wstęp………..1

Rozdział I
Edukacja polonistyczna na etapie edukacji wczesnoszkolnej w świetle literatury przedmiotu………… 3

1.1. Charakterystyka edukacji wczesnoszkolnej ………..3
1.2. Cele edukacji polonistycznej ………..8
1.3. Treści kształcenia……….. 10
1.4. Metody oraz formy kształcenia umiejętności językowych……….. 14


Rozdział II
Efektywność procesu kształcenia w świetle literatury przedmiotu

2.1. Pojęcie efektywności kształcenia……….. 30
2.2. Pomiar efektywności kształcenia ………..35
2.3. Efektywność kształcenia edukacji polonistycznej- wyniki dotychczasowych badań……….. 43


Rozdział III
Metodologia badań własnych

3.1. Przedmiot i cele badań………..56
3.2. Problematyka badań własnych……….. 57
3.3. Zmienne i wskaźniki ………..59

3.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze……….. 62
3.5. Teren badań ………..71


Rozdział IV
Analiza wyników własnych

4.1. Poziom osiągnięć szkolnych w zakresie edukacji polonistycznej- ogółem……….. 74
4.1.1. Poziom umiejętności ortograficznej badanych uczniów……….. 77
4.1.2. Poziom umiejętności wielozdaniowej wypowiedzi pisemnej……….. 79
4.1.3. Poziom umiejętności czytania ze zrozumieniem……….. 81
4.1.4. Poziom wiadomości o języku uczniów klas III szkoły podstawowej ………..83
4.2. Osiągnięcia poznawcze z zakresu edukacji polonistycznej a środowisko funkcjonowania szkoły (miasto/wieś)……….. 86
4.2.1. Osiągnięcia ortograficzne badanych uczniów a środowisko funkcjonowania szkoły (miasto/wieś)………… 87
4.2.2. Osiągnięcia poznawcze w zakresie tworzenia wielozdaniowej wypowiedzi pisemnej a środowisko funkcjonowania szkoły (miasto/wieś)………… 89
4.2.3. Osiągnięcia poznawcze z zakresu czytania ze zrozumieniem a środowisko funkcjonowania szkoły (miasto/wieś)………… 90
4.2.4. Osiągnięcia poznawcze z zakresu wiadomości o języku a środowisko funkcjonowania szkoły (miasto/wieś)………… 91
4.3. Ocena poziomów uzyskanych przez uczniów klas III szkoły podstawowej z uwzględnieniem środowiska funkcjonowania szkoły (miasto/wieś)……….. 92
4.4. Uogólnienia i wnioski……….. 95


Spis tabel ………..97

Bibliografia……….. 98
Netografia ………..103
Aneks ………..104

Oceń

Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Koszt 4 zł netto | 4,92 zł brutto.

Po wpisaniu kodu, wciśnięciu "Pobieram" ukaże się na dole strony " Pobierz PDF" jak poniżej.