Poziom sprawności fizycznej chłopców trenujących piłkę nożną w wieku 14 lat o różnym stażu treningowym Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

23 listopada 2021 0 Przez administrator


Wstęp……….4

Rozdział I
Założenia teoretyczne

1.1. Pojęcie piłki nożnej i sprawności fizycznej………. 5
1.2. Etapy szkolenia piłkarzy ……….9
1.3. Rozwój 14 letniego chłopca………. 9

Rozdział II
Metodologia badań

2.1. Cel pracy i pytania badawcze ……….14
2.2. Grupa badawcza ……….14
2.3. Metody badań i ich organizacja………. 14

Rozdział III
Wyniki badań i ich analiza ……….16

Dyskusja i wnioski………. 21
Bibliografia………. 25
Aneks ……….27

Oceń