Poziom sprawności ogólnej i sprawności specjalnej młodych piłkarzy nożnych Akademii Piłkarskiej XXX po półrocznym rocznym okresie szkolenia

Wstęp………3

Rozdział 1
Teoretyczne ujęcia problemu
1.1. Charakterystyka gry w piłkę nożną……… 5
1.2. Sprawność ogólna piłkarzy nożnych w świetle literatury……… 5
1.3. Sprawność specjalna piłkarzy nożnych – charakterystyka ………13
1.4. Kontrola sprawności specjalnej młodych piłkarzy nożnych……… 21

Rozdział 2
Procedura badawcza
 2.1. Cel pracy i pytania badawcze……… 23
2.2. Materiał badań ………23
2.3. Metody badań ………24

Rozdział 3
Wyniki badań i ich analiza
3.1. Sprawność ogólna piłkarzy nożnych Akademii Piłkarskiej TOP 54 w wieku 12 lat oraz zmiany po rocznym okresie treningowym w wieku 13 lat ………39
3.2. Charakterystyka porównawcza sprawności specjalnej piłkarzy nożnych Akademii Piłkarskiej TOP 54 w wieku 12 i 13 lat……… 44

Podsumowanie i wnioski……… 47
Piśmiennictwo……… 49