Poziom wiedzy i stosunek uczniów szkoly gimnazjalnej wzgledem zjawiska tolerancji


Wstęp

Uzasadnienie waznosci tematu………..6

Rozdzial I
Podstawy metodologiczne badan wlasnych.
1 Analiza i krytyczna ocena literatury przedmiotu badan………..8
2 Problematyka badawcza oraz tezy i hipotezy robocze………..16
3 Teren, źródła i czas badan………..19
4 Metody i organizacja badan………..21


Rozdzial II

Znaczenie pojecia tolerancji w pogladach młodzieży gimnazjalnej………..23


Rozdzial III

Szkola jako środowisko kształtujące postawe tolerancji gimnazjalistów………..29


Rozdzial IV

Postawa jaka wykazuja uczniowie gimnazjum wzgledem osób o innej narodowosci,wyznaniu i pogladach seksualnych………..35


Rozdzial V
Stopien tolerancji młodzieży gimnazjalnej w stosunku do osób starszych, niepelno-sprawnych oraz zapatrywanie uczniów na kwestie dyskryminacji wzgledem plci………..51

Podsumowanie caloksztaltu badan, wnioski koncowe i postulaty………..59

Bibliografia………..66
Aneks
1.Aneks wewnetrzny………..68
2.Aneks zewnetrzny………..68


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>