Poziom wiedzy o zdrowiu wśród dzieci i adolescentów.

Wstęp………..7

Rozdzial I
Promocja zdrowia w szkole

1.1. Zdrowie – podstawowe pojecia i definicje……….. 9
1.2. Szkola jako miejsce promujace zdrowie w kontekscie dzialan NPZ……….. 12
1.3. Charakterystyka programów prozdrowotnych w Szkolach Podstawowych i Gimnazjach………. 21
1.3.1. Glówne cele zawarte w szkolnych programach prozdrowotnych w SP……….. 24
1.3.2. Glówne cele zawarte w szkolnych programach prozdrowotnych w Gimnazjum……….. 28


Rozdzial II
Dzieci i mlodziez jako kategoria rozwojowa

2.1. Charakterystyka cech rozwoju uczniów szkoly podstawowej ………..38
2.1.1. Koncepcje rozwojowe dziecka zawarte w literaturze ………..38
2.1.2. Charakterystyka rozwoju dziecka na plaszczyznie emocjonalnej w wieku szkolnym ………..46
2.1.3.Charakterystyka rozwoju dziecka na plaszczyznie somatycznej w wieku szkolnym……….. 49
2.1.4. Charakterystyka rozwoju dziecka na plaszczyznie poznawczej……….. 51
2.2. Charakterystyka cech rozwojowych adolescentów ………..53
2.2.1. Charakterystyka rozwoju na plaszczyznie emocjonalnej……….. 53
2.2.2. Charakterystyka rozwoju na plaszczyznie psychomotorycznej w okresie adolescencji……….. 54
2.2.3. Charakterystyka rozwoju na plaszczyznie poznawczej w okresie adolescencji……….. 55
2.2.4. Zaburzenia rozwojowe w okresie adolescencji ………..56


Rozdzial III
Metodologiczne podstawy do badan empirycznych

3.1. Cel badan ………..58
3.2. Problem badawczy, zmienne i ich wskazniki ………..59
3.3. Metoda badawcza ………..62
3.4. Techniki i narzedzia badawcze……….. 63
3.5. Omówienie wyników badan……….. 64
3.5.1. Prezentacja i analiza wyników badan ankietowych……….. 64
3.5.2. Wnioski i podsumowanie badan ankietowych……….. 93


Zakończenie ……….98
Bibliografia ……….99
Spis rysunków i tabel ……….103


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>