Poziom wrazliwosci empatycznej dzieci piecioletnich a postawy rodzicielskie ich rodziców.


Wstęp.

Rozdzial I
1. Rozwój psychospoleczny dziecka w wieku przedszkolnym

1.1. Ogólna charakterystyka okresu przedszkolnego……….6
1.2. Rozwój psycho – motoryczny dziecka w wieku przedszkolnym……… 8
1.2.1. Rozwój działalności dziecka ………10
1.2.2. Rozwój procesów poznawczych……… 11
1.2.3. Rozwój mowy ………14
1.2.4. Rozwój myslenia……… 16
1.3. Rozwój emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnym ………17
1.4. Rozwój wrazliwosci empatycznej dziecka ………25


Rozdzial II
2. Rodzinne uwarunkowania rozwoju emocjonalnego dzieci

2.1. Definicja rodziny……… 36
2.2. Modele i style rodziny……… 38
2.3. Funkcje rodziny ………44
2.4. Postawy rodzicielskie……… 47
2.5. Wpływ postaw rodzicielskich na rozwój emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnym……… 57


Rozdzial III
3. Metodologia badan wlasnych

3.1. Podmiot i przedmiot badan……… 62
3.2. Cel badan……… 62
3.3. Problemy badawcze i hipotezy……… 63
3.4. Zmienne i wskazniki opisywanych badan ………65
3.5. Metody i narzedzia badawcze……… 66
3.6. Wybór terenu badan ………70
3.7. Charakterystyka badanej grupy……… 70


Rozdzial IV
4. Poziom wrazliwosci empatycznej dzieci piecioletnich a postawy rodzicielskie ich rodziców w świetle badan wlasnych

4.1. Poziom wrazliwosci empatycznej badanych dzieci piecioletnich………74
4.1.1. Poziom rozumienia stanów emocjonalnych innych osób kiedy badany jest swiadkiem wyobrazanej sytuacji……… 74
4.1.2. Poziom rozumienia stanów emocjonalnych innych osób kiedy badany jest sprawca wyobrazanej sytuacji……… 81
4.2. Deklarowane postawy rodzicielskie matek i ojców badanych dzieci……… 88
4.2.1. Deklarowane postawy rodzicielskie matek badanych dzieci……… 88
4.2.2. Deklarowane postawy rodzicielskie ojców badanych dzieci ………90
4.3. Postawy rodzicielskie a wysoki poziom wrazliwosci empatycznej badanych dzieci ………92
4.4. Postawy rodzicielskie a niski poziom wrazliwosci empatycznej badanych dzieci……… 93
4.5. Podsumowanie wyników badan, weryfikacja hipotez, dyskusja wyników ………94


Wnioski i zalecenia dla praktyki pedagogicznej……… 100
Spis rysunków……… 104
Spis tabel……… 105
Spis wykresów……… 106
Aneksy ………107


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>