Poziom zadowolenia pielegniarek z wykonywania pracy zawodowejWstęp………..4

Rozdzial I
Wybrane aspekty pracy zawodowej czlowieka.

1.1. Definicja i znaczenie pracy………..6
1.2. Praca w wymiarze filozoficznym………..10
1.3. Istota pracy zawodowej oraz jej funkcje………..20
1.4. Problem motywacji do pracy………..27


Rozdzial II
Zadowolenie pielegniarek z pracy w wymiarze teoretycznym.

2.1. Pojecie satysfakcji z pracy………..37
2.2. Uwarunkowania i determinanty zadowolenia z pracy………..40
2.3. Funkcje zawodowe pielegniarek………..43
2.4. Satysfakcja zawodowa pielegniarek w badaniach empirycznych .46


Rozdzial III
Podstawy metodologiczne badan wlasnych.

3.1. Cel i przedmiot badan………..55
3.2. Problemy badawcze i hipotezy robocze………..57
3.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze………..60
3.4. Organizacji badan i ich przebieg………..64


Rozdzial IV
Poziom zadowolenia pielegniarek z pracy w świetle badan wlasnych.

4.1. Charakterystyka badanej grupy pielegniarek………..66

4.2. Analiza i interpretacja wyników badan ………..71


Streszczenie………..94
Bibliografia………..95
Spis wykresów………..99
Aneks………..100


Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>