Poziom zadowolenia z wykonywania zawodu pielegniarki na przykładzie.


Wstęp……….3

Rozdzial I
Wybrane zagadnienia zwiazane z praca zawodowa

1.1. Pojecie pracy i jej istota ……….5
1.2. Rózne aspekty rozumienia pracy……….9
1.2. Rola i funkcje pracy zawodowej czlowieka……….19
1.3. Zagadnienie motywowania do pracy……….26


Rozdzial II
Zadowolenie pielegniarek z wykonywania zawodu w ujęciu teoretycznym.

2.1. Pojecie i rozumienie satysfakcji z pracy……….36
2.2. Determinanty poziomu zadowolenia z pracy……….39
2.3. Funkcje zawodowe pielegniarek……….42
2.4. Satysfakcja pielegniarek w badaniach empirycznych ……….45


Rozdzial III
Zalozenia metodologiczne badan wlasnych

3.1. Cel i przedmiot badan……….54
3.2. Problemy i hipotezy badawcze……….56
3.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze……….59
3.4. Organizacja i przebieg badan……….63


Rozdzial IV
Analiza wyników badan wlasnych

4.1. Charakterystyka badanej populacji……….65
4.2. Poziom satysfakcji zawodowej pielegniarek w świetle badan ……….70
4.3. Wnioski z badan i dyskusja……….89


Streszczenie……….93
Bibliografia……….94

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>