Pozycja lidera w procesie zarządzania zasobami ludzkimi-studium przypadku Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 listopada 2019 0 Przez administrator

Wstęp………..3

Rozdział I
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji – rozważania teoretyczne

1.1. Definicja zarządzania i zasobów ludzkich………. 5
1.2. Główne elementy zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie ……….13
1.3. Zarządzanie a przewodzenie w organizacji………. 21


Rozdział II
Rola lidera -przywódcy w kontekście zarządzania organizacją

2.1. Kompetencje i umiejętności lidera………. 25
2.2. Rola lidera w rozwiązywaniu konfliktów ……….31
2.3. Znaczenie lidera w zarządzaniu zmianą ……….35
2.4. Lider a motywacja zespołu ……….37


Rozdział III
Charakterystyka firmy

3.1. Specyfika funkcjonowania firmy………. 42
3.2. Struktura organizacyjna ……….46
3.3. Działalność ……….48


Rozdział IV
Znaczenie lidera w organizacji na przykładzie

4.1. Zadania i zakres kompetencji dyrektora szpitala ……….55

4.2. Pozycja i ocena lidera w opinii pracowników szpitala………. 56
4.2.1. Metodologiczne założenia pracy ……….56
4.2.2. Pozycja dyrektora szpitala jako lidera organizacji w opinii pracowników………. 57
4.3. Cechy i kompetencje dyrektora szpitala, jako lidera zarządzającego organizacją………. 64


Zakończenie………. 68
Bibliografia………. 71
Spis rysunków………. 75
Spis rycin ……….75
Spis tabel ……….76
Spis wykresów………. 79

Oceń