Pozycja społeczna kobiety i jej poczucie szczęścia a pozycja w związku małżeńskim w świetle badań własnych. 4.12/5 (26)

2 marca 2019 Off Przez administrator


Wstęp……….. 3

Rozdział I.
problematyka badawcza w literaturze przedmiotu.

1.1. Pojęcie szczęścia……….. ……….. 6
1.2. Cechy człowieka szczęśliwego ……….. ………..12
1.3. Stosunki społeczne a poczucie szczęścia ……….. 15
1.4. Małżeństwo a poczucie szczęścia ……….. 20
1.5. Pozycja społeczna kobiety……….. ……….. 25

Rozdział II.
Obraz małżeństwa na przestrzeni lat.

2.1 Pojęcie związku małżeńskiego ……….. 30
2.2 Cele i funkcje małżeństwa ……….. 33
2.3 Małżeństwo i rodzina, ich rola oraz znaczenie w życiu społecznym ……….. 37
2.4 Pozycja społeczna a satysfakcja w małżeństwie………. 44
2.5 Czynniki warunkujące udane małżeństwo……….. 49

Rozdział III.
Rola kobiety w społeczeństwie wczoraj i dziś

3.1 Wizerunek kobiety na przestrzeni lat ……….. ………..55
3.2 Współczesna kobieta sukcesu……….. 60
3.3 Rodzina a kariera zawodowa………..63
3.4 Obraz wybranych kobiet uważanych za współczesne ikony silnej kobiet………..67

Rozdział IV.
Metodologia badań własnych.

4.1 Cel i przedmiot badań własnych……….. 72
4.2 Problemy badawcze……….. 75
4.3 Metody, techniki i narzędzia badawcze……….. 77
4.4 Charakterystyka terenu badań i badanej populacji……….. 81
4.5 Analiza przeprowadzonych badań………..83
4.6 Wnioski badań własnych………..97

Zakonczenie………..102
Bibliografia………..104
Spis wyresów i rysunków………..108
Aneks………..109


Oceń