Pozycja ustrojowa oraz kompetencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

20 lutego 2020 Off Przez administrator


Wstęp

Rozdział I
Ewolucja urzędu prezydenta w polskim porządku ustrojowym

1.1. Głowa państwa w latach 1918-1939
1.2. Urząd prezydenta na uchodźstwie
1.3. Głowa państwa a Polska Rzeczpospolita Ludowa
1.4. Restytucja urzędu prezydenta w dobie transformacji ustrojowej w latach 1989-1997

Rozdział II
Głowa państwa jako organ dualistycznej ezgekutywy

2.1. Pozycja ustrojowa prezydenta
2.2. Zasady i tryb wyboru głowy państwa
2.3. Kadencja, objęcie i wygaśnięcie urzędu prezydenta

Rozdział III
Zakres uprawnień prezydenta

3.1. Kompetencje prezydenta jako głowy państwa
3.2. Prezydent jako arbiter polityczny
3.3. Pozostałe kompetencje prezydenta

Rozdział IV
Prawne formy działania prezydenta i jego odpowiedzialność

4.1. Instytucja kontrasygnaty i prerogatywy
4.2. Akty urzędowe wydawane przez głowę państwa
4.3. Zasady i tryb pociągnięcia do odpowiedzialności prezydenta

Zakończenie
Bibliografia

Oceń

Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Koszt 4 zł netto | 4,92 zł brutto.

Po wpisaniu kodu, wciśnięciu "Pobieram" ukaże się na dole strony " Pobierz PDF" jak poniżej.