Pozycja ustrojowa Prezydenta RP w Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

2 stycznia 2023 0 Przez administrator


Wstęp

Rozdział 1
Historia i ewolucja kształtowania instytucji prezydenta w polskim systemie ustrojowym

1.1 Urząd prezydenta w II Rzeczpospolitej
1.2 Urząd prezydenta na uchodźstwie
1.3 Urząd prezydenta w dobie transformacji ustrojowej w latach 1989-1997

Rozdział 2
Wybór, objęcie i opróżnienie urzędu Prezydenta.

2.1 Tryb przeprowadzania wyboru prezydenta i zasady organizacji wyborów.
2.2 Wymogi formalne wobec kandydatów na Prezydenta RP
2.3 Kadencja, objęcie urzędu i wygaśnięcie mandatu Prezydenta RP

Rozdział 3
Charakterystyka – wybrane uprawnienia Prezydenta RP.

3.1 Uprawnienia Prezydenta RP w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa Państwa
3.2 Uprawnienia Prezydenta RP w dziedzinie spraw zagranicznych Państwa
3.3 Pozycja Prezydenta RP wobec Sejmu, Senatu, Rady Ministrów oraz Sądów i Trybunałów
3.4 Inne uprawnienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zakończenie
Bibliografia

Oceń