Pozyskiwanie środków pozabudżetowych na finansowanie zadań gminy Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

>


Wstęp……… 3

Rozdział I
Gmina jako podstawowa jednostka samorządowa ……… 5

1. Samorząd gminy w okresie II Rzeczpospolitej ……… 5
2. Samorząd terytorialny po II wojnie światowej (do 1950 r) ……… 8
3. 10 lat współczesnej samorządności ……… 13


Rozdział II
Podstawy finansowania gminy w świetle obowiązujących ustaw……… 18

1. Ogólna charakterystyka dochodów jednostek samorządu terytorialnego ……… 18
2. Ogólna charakterystyka wydatków jednostek samorządu terytorialnego ……… 22


Rozdział III
Rodzaje środków pozabudżetowych pozyskiwanych przez gminy na podstawie obowiązujących aktów normatywnych……… 25

1. Środki pozabudżetowe wynikające z ustaw……… 25
2. Środki, które mogą być pozyskiwane od organizacji i fundacji w kraju ……… 26
3. Środki, które mogą być pozyskiwane od organizacji i fundacji z zagranicy ……… 31

Rozdział IV
Wybrane środki pozabudżetowe w rozwoju gminy miejskiej Iława na przestrzeni 1995-2000……… 44

1. Środki pozyskane w kraju w latach 1998-2000……… 44
2. Korzystanie z funduszy pomocowych Unii Europejskiej w latach 1995-1999……… 45
3. Dofinansowanie otrzymane od Fundacji Polsko-Niemieckiej ……… 47


Rozdział V
Podsumowanie rozważań i wnioski ……… 48Wykaz aktów normatywnych ……… 51
Bibliografia ……… 52

Oceń