Praca grupowa w edukacji wczesnoszkolnej.


Wstęp …………4

Rozdzial I.
Praca grupowa w literaturze przedmiotu

1.1. Definicja „pracy grupowej” …………6
1.2. Formy pracy grupowej …………9
1.3. Organizacja pracy grupowej …………11
1.3.1. Aranzacja stolików w pracy grupowej …………12
1.3.2. Podzial uczniów na zespoly …………21
1.3.3. Role i funkcje pelnione w grupie …………24
1.3.4. Organizacja oraz zasady pracy grupowej …………28
1.3.5. Kontrola i ocena pracy grupowej …………32
1.4. Rola nauczyciela w pracy grupowej …………34
1.5. Komunikacja w grupie …………42
1.6. Walory i mankamenty pracy grupowej …………47


Rozdzial II.
Zalozenia metodologiczne badan wlasnych

2.1. Cel i przedmiot badan …………54
2.2. Problemy i hipotezy badawcze …………56
2.3. Zmienne i ich wskazniki …………59
2.4. Metody, techniki i narzedzia badawcze …………64
2.5. Organizacja i przebieg badan …………67
2.6. Charakterystyka terenu i próby badawczej …………68


Rozdzial III.
Analiza i interpretacja badan wlasnych na temat pracy grupowej w edukacji wczesnoszkolnej

3.1. Opinie nauczycieli na temat pracy grupowej …………71
3.2.Rodzaje pracy grupowej stosowane na zajeciach w edukacji wczesnoszkolnej …………78
3.3. Poprawnosc rozumienia pojecia pracy grupowej przez nauczycieli …………85


Zakończenie …………101
Bibliografia …………104
Aneks …………106
Spis tabel …………113
Spis rysunków …………114
Spis wykresów …………115
Oswiadczenie …………116

Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>