Praca jako sposób rozwoju osoby niepelnosprawnej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

20 października 2020 0 Przez administrator

 

Wstep………..3

Rozdzial I
Osoby niepelnosprawne w srodowisku spolecznym
1.1 Niepelnosprawny – pelnoprawny obywatel………..5
1.2 Osoba niepelnosprawna – rozwiniecie pojecia………..9
2. Cel ksztalcenia osób niepelnosprawnych………..11
2.1 Ksztalcenie osób niepelnosprawnych w Unii Europejskiej………..12
2.2 Ksztalcenie osób niepelnosprawnych w Polsce………..12
3. Spoleczenstwo wobec osób niepelnosprawnych………..15
4. Pojecie pracy………..17
5. Mozliwosci zatrudnienia osób niepelnosprawnych………..19
5.1 Znajomosc przepisów dotyczacych zatrudniania osób niepelnosprawnych………..20

Rozdzial II
Podstawy metodologiczne badan wlasnych

2.1 Przedmiot i cel badan
2.2 Problemy i hipotezy badawcze………..23
2.3 Metody, techniki i narzedzia badawcze………..24
2.4 Charakterystyka badanej populacji………..30
2.5 Miejsce i etapy badan………..30

Rozdzial III
Praca jako sposób rozwoju osób niepelnosprawnych w swietle badan wlasnych

3.1 Podjecie pracy, a wieloplaszczyznowy rozwój osoby niepelnosprawnej – analiza przypadku………..31
3.2 Podstawowe trudnosci w podjeciu pracy przez osoby niepelnosprawne………..35
3.3. Czynniki warunkujace tworzenie miejsc pracy dla osób niepelnosprawnych………..40
3.4 Przeszkody wplywajace na ograniczenie zatrudnienia osób niepelnosprawnych………..42

Podsumowanie i wnioski koncowe………..46
Bibliografia………..48
Aneks……….. 50

 

Oceń