Praca opiekunczo &211; wychowawcza w Integracyjnym Domu Dziecka &222;Paulinka&221; we Wloclawku

Spis tresci…………..2

Wstęp…………..4

Rozdzial I
Teoretyczne uwarunkowania problemu opieki nad dzieckiem sierocym

1.1. Definicje sieroctwa…………..6
1.2. Analiza przyczyn zjawiska sieroctwa…………..9
1.3. Rodzaje sieroctwa…………..11
1.4. Skutki sieroctwa…………..16
1.5. Sposoby pomocy dzieciom przebywajacym w domu dziecka…………..21

Rozdzial II
Organizacja pracy w Integracyjnym Domu Dziecka „Paulinka” we Wloclawku

2.1. Historia placówki…………..25
2.2. Warunki lokalowe i materialne…………..27
2.3. Kompetencje kadry…………..29
2.4. Wychowankowie…………..32

Rozdzial III
Metody i formy pracy w Integracyjnym Domu Dziecka „Paulinka” we Wloclawku

3.1. Metoda indywidualnego przypadku…………..39
3.2. Metoda pracy grupowej…………..41
3.3. Formy pracy w placówce…………..44

Rozdzial IV
Wspólpraca placówki ze srodowiskiem

4.1. Wspólpraca z rodzina…………..53
4.2. Wspólpraca ze szkola…………..55
4.3. Wspólpraca z poradnia psychologiczno – pedagogiczna…………..57
4.4. Autorski program pracy z dzieckiem…………..57v

Zakończenie…………..65
Bibliografia…………..67
Wykaz tabel i diagramów…………..70


Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>