Praca pedagoga szkolnego w oczach młodzieży gimnazjalnejWstęp……….1

Rozdzial I
Zagadnienia Teoretyczne

1.1 Pojecie pedagog szkolny ……….2
1.2 Kwalifikacje pedagoga szkolnego………. 3
1.3 Obowiazki i zadania pedagoga szkolnego ……….5
1.4 Metodyka pracy pedagoga szkolnego………. 8


Rozdzial 2
Metodologia badan wlasnych

2.1 Cele badan wlasnych ……….10
2.2 Problemy i hipotezy badawcze………. 11
2.3 Zmienne i wskazniki badan wlasnych………. 12
2.4 Metody, techniki i narzedzia badan………. 14
2.5 Charakterystyka grupy badawczej ……….16


Rozdzial 3
Analiza wyników badan

3.1 Motywy kontaktowania się młodzieży z pedagogiem szkolnym ……….19
3.2 Znajomosc funkcji pedagoga szkolnego przez mlodziez ……….21
3.3 Charakterystyka osoby pedagoga szkolnego przez mlodziez szkolna………. 24
3.4 Stosunek młodzieży do pedagoga szkolnego ……….27
3.5 Efekty pracy pedagoga z gimnazjalistami……….. 30


Wnioski………. 33

Bibliografia ……….35
Spis Tabel ……….36
Spis Wykresów………. 37
Zalacznik nr1 ……….38


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>