Praca pedagoga szkolnego w opinii gimnazjalistów na przykładzie Zespołu Szkół Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 listopada 2019 Off Przez administrator


Wstęp

Rozdział 1
Teoretyczne aspekty pracy

1.1. Wyjaśnienie podstawowych pojęć
1.2. Analiza krytyczna literatury


Rozdział 2
Wprowadzenie w problematykę badawczą

2.1. Szkoła jako środowisko wychowawcze
2.2. Zawód pedagoga szkolnego-zadania, cele oraz sposoby pracy
2.3. Młodzież w wieku gimnazjalnym: rozwój fizyczny, psychiczny oraz społeczny


Rozdział 3
Komunikacja w procesie edukacyjnym

3.1. Rozwijanie umiejętności komunikacyjno-społecznych w szkole
3.2. Relacje nauczyciel-uczeń w aspekcie analizy transakcyjnej E.Bere’a
3.3. Komunikacja w koncepcji Gordona


Rozdział 4
Metodologiczne podstawy pracy badawczej

4.1. Uzasadnienie wyboru tematu
4.2. Podmiot i cel badań
4.3. Problem badawczy
4.4. Hipoteza badawcza
4.5. Metody, techniki, narzędzia badawcze
4.6. Organizacja i przebieg badań
4.7. Charakterystyka badanego środowiska i grupy


Rozdział 5
Rola i zadania pedagoga szkolnego w opinii uczniów z zespołu szkół w krotoszynie

5.1. Stan wiedzy młodzieży gimnazjalnej ba temat obowiązków, roli oraz zadań pedagoga szkolnego
5.2. Problemy ucznia rozpatrywane przez pedagoga
5.3. Oczekiwania gimnazjalistów w zakresie działalności pedagoga szkolnego
5.4. Wnioski z badań


Zakończenie
Bibliografia
Aneks

Oceń